Kamu Harcamaları

23 Ocak 2016 - 0 yorum
Kpss sınavı girecek öğrencilerin sorumlu oldu maliye dersinden kamu harcamalarını özet halinde sizlerle paylaştık. Kpss a grubu dersi maliye dersinde kamu harcamalarının artış teorilerini inceledik özet halinde aşağıdan okuyabilirsiz. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ TEORİSİ   A.ADOLPH WAGNER (KANUN FİKRİ) Kamu harcamalarındaki artış kanununu ilk kez...
16 Ocak 2016 - 0 yorum
KAMUSAL HARCAMA POLİTİKALARININ SEÇİMİ   Sosyal Fayda Maliyet Analizi (DUPUIT)  Analiz daha çok kamu yatırım projeleri için kullanılır. Çünkü cari harcamalar daha çok kısa vadeli olduklarından olası yanlış kararlardan dönmek mümkündür. Oysa yatırım projeleri, uzun vadeli harcama programı olduğu için, başlangıçta etkinlik analizlerinin...
16 Ocak 2016 - 0 yorum
KAMU HARCAMALARININ TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)   1.İDARİ TASNİF   1.1.Organik (Kurumsal) Tasnif: Harcamayı yapan idari birimler itibari ile harcamalara sınıflandırma yapılmasıdır.  Örn; MEB, SAĞLIK BAK, MALİYE BAKANLIĞI 1.2.Fonksİyonel (işlevsel) Tasnİf: Harcamanın amacı önemlidir. hizmet tekrarı engellenir, harcamalar azalır, tasarruf sağlanır. sosyal fayda sağlar etkinlik ve verimlilik artar 3‘e ayrılır;    ...
16 Ocak 2016 - 0 yorum
KAMU HARCAMALARI (GİDERLERİ) 1.TANIMI: Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yetkili kişilerce gerçekleştirilen zaman içerisinde sürekli artma eğilimi içersinde olan ve para şeklinde yapılan ödemelerdir. 1.1.Dar Anlamda Kamu Giderleri: MY+YY tarafından yapılan harcamalardır.( MY=Merkezi yönetim, YY=Yerel Yönetim 1.2.Geniş Anlamda Kamu Giderleri: MM+YY+SOS GÜV KUR +...