Kamu Harcamalarının Artış Teorileri

 • 23 Ocak 2016
 • 6.980 kez görüntülendi.
Kamu Harcamalarının Artış Teorileri

Kpss sınavı girecek öğrencilerin sorumlu oldu maliye dersinden kamu harcamalarını özet halinde sizlerle paylaştık. Kpss a grubu dersi maliye dersinde kamu harcamalarının artış teorilerini inceledik özet halinde aşağıdan okuyabilirsiz.

KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ TEORİSİ

 

A.ADOLPH WAGNER (KANUN FİKRİ)

Kamu harcamalarındaki artış kanununu ilk kez Wagner formüle etmiştir. Wagner’e göre kamu harcamalarındaki artışın tek nedeni, devlet faaliyetlerinin artmasıdır. Devlet faaliyetleri ise, toplumun sosyal
gelişmeleri ile artmaktadır. Wagner’e göre ;

-Sosyal gelişme devletin görevlerini arttırmakta ve bu görevlerinin daha pahalı olmasına neden olmaktadır.

-Devlet tarafından yapılan hizmetlerin gelir esnekliğinin
1’den büyük olması ve ayrıca ;

-Gelişen,sanayileşen bir devletin sermaye ihtiyacının özel sektörünkinden fazla olması gibi nedenler, ülkelerin gelişmeleri ile birlikte kamu kesiminin nispi önemini artıran nedenlerdir.

-Kamu harcamalarının, milli gelirden daha hızlı artacağını savunmuştur.

D.HENRY CARTER ADAMS (SANAYİ+SAVAŞ)

Kamu harcamalarının arttığını kabul eder, ama artışın nedenlerinin ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini savunur. D.Henry’e göre
Kamu harcamalarının artışı ülkeden ülkeye değişir. Wagner‘e katılır (sanayileşme) bununla birlikte savaşların kamu harcamalarını arttırdığını söyler.

C.FRENCESCO NİTTİ ( SAVAŞ+SAVUNMA) (wangere karşıdır)

Kamu harcamalırın artış nedenleri;

 • Savaş ve savunma
 • Büyük bayındırlık harcamaları
 • Devlet borçlanması

**NOT: Kamu harcamalarından savaş ve savunmayı çıkardığında kamu harcaması HİÇ ARTMAZ..”Savaş biter Nitti gider 🙂 ”

E.RİCHARD MUSGRAVE (KALKINMA+BÜYÜME)

Kamu giderlerinin artış nedenini askeri harcamalara (savunma harcamalarına) bağlar. Musgrave’e göre eğer savaş ve savunma harcamaları istisna tutulur ise, kamu harcamalarında önemli bir artış görülmez. Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarının milli gelire oranının istikrarlı bir seyir izlediğidir. Yani Savaş ve Savunma çıkarıldığında kamu harcamaları MG ile aynı oranda artar. (2014  Kpss Çıkmış Soru)

Kamu harcamalarındaki artışın demografik faktörlere ve kentleşme ve sanayileşme gibi sosyal ve iktisadi kalkınmışlık düzeyi ile de bağlantılı faktörlere göre açıklanabileceğini belirtmiştir.

ROSTOW (5 AŞAMALI KALKINMA TEORİSİ)

Kamu harcamalarının artışı ekonomik gelişmeye bağlıdır.

 • Geleneksel Toplum
 • Kalkışa hazırlık
 • Kalkış olgunlaşma
 • Tüketim toplum

Aşamaları ilerledikçe kamu harcamalarının artacağını söylemiştir.

B. PEACOCK-WİSEMAN (SIÇRAMA TEZİ)

Savaş, doğal afet, kriz gibi dönemlerde kamu harcamaları artar. Ani artış ile sıçrama yapar. Devlet kamu harcamalarının finansmanı için vergi yükünü artırır. (Toplumda tepkiye neden olmaz). Bunalım sonrasında toplum vergi yüküne alıştığı için artırılan vergiler tekrar indirilmez. Kamu harcamaları da eski düzeyine inmez. Ülkemizde örnek olarak 17 ağustos depremi sonrası vergi artışlarıdır.

J.PİGOU ve DALTON (SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI YAKLAŞIMI )

Pigou ve Dalton, Sosyal Refahın artırılması yaklaşımı ile sosyal hizmet üretimi amacıyla devletin kamu harcamalarını artırdığı ve bu yöndeki etkileşimin süreklilik içerisinde gerçekleştiğini ileri sürmektedir.

DOWNS, BUCHANAN, TULLOCK ( MAKSİMİZASYON YAKLAŞIMI)

Siyasiler oy maksimizasyonu seçmenler fayda maksimizasyonu çerçevesinde siyasilerin iktidara gelmek için seçmenleri memnun etmesi sonucu kamu harcamaları artar. Bedavacılık ve Politik miyopluk sorunları ortaya çıkar.

G.COLİN CLARK

Clark kamu harcamalarının artış nedenini açıklamaktan ziyade, harcamaların milli gelire olan oranının ne olması gerektiğini incelemiştir.

Kamu harcamaları MG‘nin %25‘ini geçmemelidir. %25‘i geçen durumda kamu harcamalarının finansı olan vergilere başvurulur. Bu da işçilerde ikame etkisine yol açar ve MG düşme eğilimine girer.

NISKANEN (BÜROKRASİ MODELİ)

Bürokratlar kamu işletmesini özel bir işletme gibi görür ve işletmenin karını maksimizasyon çabasında devlet bütçesini maksimize ederek karşılar. Bunun sonucunda kamu harcamaları artar. Bürokrasi hükumete hizmet sunan monopol gücüne sahip bir hizmet sektörüdür isteyen bürokratlar maaşlarını artırmak isteyerek kamu harcamalarının artmasına neden olabilir.

ODLE ( POLİTİK AYAMALAR HİPOTESİ) (SÖMÜRÜLEN ÜLKE )

Sömürge halindeki devletler ( az gelişmiş) bağımsızlığı üç aşamadan geçerek kavuşur. (kamu harcamaları artar)

 • Altyapı çalışmaları (demiryolu, köprü, liman)
 • Sermayenin geliş amacına uygun kamu harcaması (eğitim, sağlık)
 • Bağımsızlık sonrası dönem ulusal ekonominin kurulması ( güvenlik, savunma, diplomasi)

J. O‘CONNER (MARKSİST YAKLAŞIM)

Amaç kapitalizmin kalıcılığını sağlamak. Bunu için ilk olarak eğitim sağlık, güvenlik, sosyal konut, sosyal transfer gibi hizmetler sunacak(sosyal devlet sağlanacak) kapitalizmin kalıcılığı sağlanacak. Sermaye hareketlerini hızlandırmak amacıyla devlet bütçesi küçük tutulmuş daha sonra sermaye sahiplerine yönelik karlı kamu siparişlerinin artması ile kamu harcamaları artar.

PYLE

Kamu harcamalarının bazı dönemlerde belli bir süre MG‘den hızlı artar.  Bu da ülkeden ülkeye göre değişir ve kamu harcamalarının sürekli arttığını savunur.

SOLOMON FABRICANT

Kamu harcamaları sürekli artar ve bu artışın her ülke de farklı olduğunu söyler

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ