KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

  • 16 Ocak 2016
  • 5.813 kez görüntülendi.
KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

KAMU HARCAMALARININ TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)

 

1.İDARİ TASNİF

 

1.1.Organik (Kurumsal) Tasnif: Harcamayı yapan idari birimler itibari ile harcamalara sınıflandırma yapılmasıdır.  Örn; MEB, SAĞLIK BAK, MALİYE BAKANLIĞI

1.2.Fonksİyonel (işlevsel) Tasnİf:

  • Harcamanın amacı önemlidir.
  • hizmet tekrarı engellenir, harcamalar azalır, tasarruf sağlanır.
  • sosyal fayda sağlar
  • etkinlik ve verimlilik artar
  • 3‘e ayrılır;          1.  genel hizmet      2.sosyal hizmet           3.ekonomik hizmet

 

2.BİLİMSEL-EKONOMİK TASNİF

 

2.1. Adi-Olağanüstü

Adi(olağan); her yıl tekrarlanır nitelikte olanlar.  Örneğin: cari harcamalar

Olağanüstü; uzun süreli aralıklarla yapılan harcamalardır.  örneğin: yatırım harcamaları, doğal afetler

2.2. Reel-TransferPIGOU

 Reel; karşılığında bir mal veya hizmet alınan harcamalardır.

Transfer; Karşılığında bir mal veya hizmet alınmayan harcamalardır. Transfer harcamaları gelirin yeniden dağılımında kullanılır. Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik harcamalardır.

 

2.2.1.Reel (Gerçek) Harcamalar

2.2.1.1.Cari Harcamalar: Bir bütçe dönemi içinde tüketilen ve aynı dönemde faydası sağlanan ve genellikle her yıl tekrarlanan giderlerdir. Üretimi arttırıcı etkisi yoktur. Mevcut üretim kapasitesini işler durumda tutan harcamalardır. Örn; personel, memur, işçi maaşları, tazminatları, ödüller, kırtasiye giderleri, demirbaş alımı, küçük onarım giderleri, yolluklar…

2.2.1.2.Yatırım Harcamaları: Üretim kapasitesini arttıran kaynakların daha etkin kullanımını sağlayan ve MG‘yi arttıran, faydası sonraki yıllara sarkan harcamalardır. Sermaye birikimine yönelik harcamalardır.(maddi sermaye-beşeri olmayan sermaye) Örn; etüt proje giderleri,taşıt alımı, büyük onarım giderleri,

2.2.2.Transfer Harcamaları

2.2.2.1.İktisadi-Sosyal-Mali

İktisadi(verimli); üretimin arttırılması yönelik yapılan harcamalar örn; sübvansiyonlar, üreticilere verilen krediler,

Mali; kamu kurum ve kuruluşların finansman açıklarının kapatılması amacıyla yapılan harcamalar Örn; özel bütçeli ve DDKB açıklarının kapatılması için genel bütçeden yapılan hazine yardımları, borç faiz ödemeleri, KiT açıklarının kapatılması

Sosyal(verimsiz); düşük gelir gruplarına yönelik olarak yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yapılan harcamalar Örn: emekli maaşları, işsizlik sigortası, öğrenci bursları, yeşil kart, ayni yardımlar, tavan fiyat uygulamaları

2.2.2.2.Gelir-Sermaye

Gelir: transfer harcamasının ülke içinde yapılmasıdır.

Sermaye; transfer harcamasının ülke dışına yapılmasıdır. Örn: savaş tazminatları, dış borç faiz ödemeleri

2.2.2.3.Dolaylı-Dolaysız

Dolaysız; kişilerin gelirlerinin direk arttırmaya yönelik yapılan harcamalardır. Örn: öğrenci bursları, dul yetim aylıkları, borç faizi ödemeleri

Dolaylı: kişilerin gelirlerini dolaylı yoldan arttıran harcamalardır. Örn: yeşil kart uygulamaları, kömür, gıda yardımları…

Kalkınma Carisi (yatırım carisi): üretime katkı yapan cari harcamaları ifade eder. Beşeri sermayeye yönelik yapılan cari harcamalardır.(eğitim, sağlık) => doktor, öğretmen maaşı, okul için sıra, ısınma giderleri, hastane için yatak, ısınma giderleri…)

Sermaye Teşkili Transfer Harcaması: karşılığında mal alınan ancak cari üretim ve toplam talep düzeyine hiçbir katkısı olmayan harcamalardır. Eski bina alımı(ikinci el alım) , faaliyette bulunan bir isletmeyi satın alması(devletleştirme) , arsa arazi alımı( kamulaştırma)

Sübvansiyon: fiyat hareketlerini kontrol için yapılan mali yardımlardır. Üretim ve tüketim sübvansiyonları olarak 2‘ye ayrılır. Üretim sübvansiyonları üretimi teşvik etmek için üretici kesime yapılan yardımlardır. Tüketim sübvansiyonları ise piyasa fiyatını aşağı çekmek için kullanılır

 

 

 

2.3. Verimli-Verimsiz Harcamalar

Verimli; MG‘de artış yaratan harcamalardır.  Örn; reel harcamalar verimli harcamalardır.

Verimsiz; MG‘de artış yaratmayan harcamalardır.  Örn; sosyal Transfer harcamaları MG‘i arttırmaz, gelir dağılımında adaleti sağlamaya yöneliktir

2.4.Zorunlu-İhtiyari

Zorunlu; mutlaka yapılması gereken ve kanunlara dayalı olan harcamalardır. Örn; eğitim, savunma vb harcamalarının düzenli olarak yapılması hem sosyal hem de ekonomik büyüme ve kalkınma açısından zorunludur.

İhtiyari; ertelenebilecek esnekliğe sahip olan harcamalardır. Her yıl kaldırım taşı döşemek ihtiyaridir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ